+46 40 642 04 00 info@parkfast.se

Om Parkfast AB

Parkfast AB bildades 1990 och är moderbolag till: Parkfast Arena Fastighet AB (som äger och förvaltar Arenan). Parkfast Arena AB (som driver Arenan) samt Parkfast Träningshall AB (som äger och driver träningshallen). Parkfast Arena Fastighet AB var byggherre vid uppförandet av Malmö Arena och projekterar vidare på uppförande av hotell och kontor i anslutning till Malmö Arenas norra gräns. Koncernen ägs till 100% av Percy Nilsson.